www.poj-kon.pl » Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

1.    Opis funkcjonalności planowanego systemu informatycznego
Główną cele stawiane przez projektowane oprogramowanie to:
a)  stworzenie narzędzia do generowania i zarządzania zamówieniami;
b)  automatyczne wyceny wstępnych ofert oraz gotowych produktów;
c)  wsparcie przygotowania produkcji, opis technologii;
d)  monitorowanie procesów technologicznych;
e)  generacja zleceń dla podwykonawców;
f)  zarządzanie transportami gotowych wyrobów;

Ad. a) Rosnąca liczba klientów biznesowych dla firmy Poj-kon stanowi istotne  wyzwanie logistyczne. Rozwiązaniem problemu jest opracowanie oprogramowania, które z jednej strony zapewni precyzyjne określenie parametrów produktu, a z drugiej wspomoże proces dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta końcowego, dając użyteczne narzędzie sprzedawcy. Wybór polega na określeniu na początek jednego z ponad 100 modeli, z których każdy może mieć od kilku do kilkudziesięciu wariantów, co daje na wstępie do wyboru ponad 1000 możliwości. Dodatkowo należy określić około 100 parametrów charakteryzujących zamówienie bądź to poprzez wybór z listy możliwości, bądź podanie wartości numerycznej. Muszą być uwzględnione przy tym reguły rządzące powiązaniami między tymi parametrami np. rodzaj hamulca musi pasować do wybranej tarczy hamulcowej, a jednocześnie do piasty oraz osi. Inny przykład - rozmiar koła musi być metryczny albo calowy w zależności od wybranego rodzaju koła, a jednocześnie  mieścić się w zakresie przewidzianym dla danego modelu i być zgodny z wybranym zawieszeniem. Takich zależności między komponentami występuje wiele i ważnym jest by system jak najwięcej ich zawierał. Wyposażenie opcjonalne pojazdu składa się z ponad 600 komponentów lub części. Aby ułatwić wybór system powinien być wyposażony w możliwość wizualizacji nie tylko produktu, ale również jego pojedynczych komponentów.
Klientami biznesowymi są kontrahenci zagraniczni, więc bardzo istotnym aspektem jest wielojęzyczność programu, co daje każdej ze stron wygodę użytkowania we własnym języku, a jednocześnie chroni przed błędami wynikającymi z tłumaczenia. Tak więc system musi raz wprowadzone zamówienie w jednym z języków automatycznie konwertować na inny.
Inną ważną funkcjonalnością jest zarządzanie zamówieniami, a więc łatwość tworzenia i edycji, kopiowania i usuwania oraz wyszukiwania. System musi posiadać możliwość odtworzenia historii zamian zamówienia włącznie z ich jednoznacznym autoryzowaniem.

Ad. b) Funkcjonalność wyceny oferty wstępnej oraz gotowego produktu jest bardzo pożądaną możliwością, ze względu na komplikację i czasochłonność takiego procesu, a także w tym przypadku jego delegację poza firmę Poj-kon. Kontrahenci zagraniczni sami mogliby wykonywać w czasie rzeczywistym dla klienta końcowego wyceny, co poprawi zdolność oraz szybkość dokonania transakcji. Ceny dla poszczególnych kontrahentów są różne i wynikają z wcześniejszych negocjacji cenowych. Dodatkowo w każdym modelu część wyposażenia jest w standardzie, a resztę należy doliczyć wg. cennika lub skalkulować w zależności od ilości (np. ilość szprych w kole) lub wielkości numerycznej (np. długość stołu), przy czym każdy komplet wyposażenia standardowego może być inny. Należy przewidzieć w konkretnym przypadku możliwość zmiany wyposażenia standardowego np. zamiana z tańszego komponentu na droższy lub odwrotnie.

Ad. c)  Gotowe zamówienie powinno być podstawą do określenia wszystkich potrzebnych informacji dla produkcji. A więc klient np. wybiera rodzaj zawieszenia w danym modelu oraz wielkość kół, ale nie wie i nie interesuje go jaka będzie rama (wielkość i kształt) oraz konkretnie jakie resory (ponad 150 rodzajów) będą wykorzystane w danym zamówieniu. W tym celu zamówienie musi być automatycznie powiązane z bazą danych kart technologicznych, one zaś będą rozszerzoną podstawą do wykonania finalnego produktu zawierając wszystkie najważniejsze informacje konstrukcyjne. Projekt systemu przewiduje integrację z istniejącą gospodarką magazynową generując na podstawie karty technologicznej oraz zamówienia dokument zapotrzebowania na materiały, części, detale i komponenty.

Ad. d)  Od systemu oczekuje się, że będzie monitorował stan procesu produkcji, co jest również  wymagane przez kontrahentów. Istotną informacją jest dla nich na jakim etapie realizacji znajduje się ich konkretne zamówienie. W tym celu przewiduje się tworzenie zleceń produkcyjnych na podstawie zamówienia, które będą rejestrowane w sposób automatyczny np. za pomocą kodów kreskowych przez poszczególne wydziały produkcyjne (9 wydziałów). Rejestrowane będzie przyjęcie zlecenia (czas,  pracownik, wydział) oraz podobnie zakończenia zlecenia. Dzięki temu możliwe będzie generowanie zestawień dla zarządu lub klientów. Dodatkową funkcjonalnością mogłaby być automatycznego generowania bieżących powiadomień za pomocą SMS dzięki wykorzystaniu technologii SaaS SMSAPI. Generalnie opisana funkcjonalność poprawi efektywność pracy, umożliwi lepszą kontrolę kosztów i zacieśni współpracę z zagranicznymi kontrahentami.

Ad. e)  Współpraca z dostawcami może również ulec znacznemu zwiększeniu efektywności poprzez automatyczną generację zleceń dla podwykonawców. Informacje zawarte w systemie po wprowadzeniu zamówienia pozwolą automatycznie wygenerować zamówienie dla wykonawcy kół określając rodzaj koła, rozmiar, ilość i typ szprych oraz rodzaj materiału. Podobnie wykonawcy dachów, siedzeń drewnianych lub kapsli ozdobnych od systemu otrzymają zlecenie na wykonanie półproduktów za pomocą maila po uprzednim zatwierdzeniu operacji przez uprawionego użytkownika. Taka funkcjonalność pozwoli obniżyć stany magazynowe oraz precyzyjniej dostosować się do potrzeb produkcyjnych.

Ad. f) Ściśle powiązane z modułem zamówień oraz zleceń produkcyjnych jest organizowanie transportów gotowych wyrobów. Wiąże się to z tworzeniem tzw. list transportowych ograniczonych lokalizacją kontrahenta, możliwością załadunkową, terminem dostawy oraz gotowością produktu do ekspedycji. Tworzenie harmonogramów wiąże się więc ze stałym monitorowaniem produkcji, dopasowaniem do potrzeb i terminów klienta, a jednocześnie możliwością przewozową w danym momencie. Od systemu oczekuje się elastycznego zarządzania listami transportowymi.

2.    Wybór technologii
Przedstawiany projekt przewidywany jest do instalacji w innowacyjnej w chwili obecnej chmurze obliczeniowej jeżeli nie w całości, to przynajmniej jego najważniejszy moduł ‘zamówienia’.  Wykonany powinien być w sprawdzonej w biznesie technologii Microsoftu  ASP.NET oraz w oparciu o bazodanowe rozwiązanie Microsoft SQL Server. Instalacja przy udziale chmury obliczeniowej pozwoli na redukcję kosztów utrzymania serwerowni, a w zasadzie jej stworzenia od podstaw, ponieważ firma Poj-kon nie dysponuje profesjonalną serwerownią.  Następnym aspektem jest brak potrzeby zakupu serwera, co obniża koszty, a jednocześnie nie stanowi bariery skalowalności rozwiązania. W przypadku chwilowego wzrostu zapotrzebowania na moce obliczeniowe np. znane specjalistyczne międzynarodowe targi takie rozwiązanie gwarantuje utrzymanie bez zakłóceń usługi. Równie łatwe jest stałe poszerzenie usługi np. wskutek przyrostu ilości klientów. Bardzo ważną zaletą osadzenia usługi w chmurze jest dostęp do szybkiego i pewnego łącza internetowego, które jest praktycznie poza zasięgiem w macierzystej lokalizacji firmy.
Projekt przewiduje również dostosowanie usługi do dynamicznie rozwijającego się rynku urządzeń mobilnych. Dzięki temu możliwe będzie dla naszych klientów zarządzanie zamówieniami za pomocą tabletu lub smartfona, co może się przełożyć na dynamikę obrotów  (np. przyjmowanie zamówienia na bieżąco podczas targów).
Kolejną technologią jest wykorzystanie SMSAPI do powiadamiania kontrahentów o bieżącym stanie ich zamówień, czego życzyli sobie, zwracając uwagę na brak wystarczających informacji o postępach produkcji, co z kolei przekłada się na relacje z ich odbiorcami końcowymi.
Część zamówienia zawarta w uwagach, które mogą zawierać dowolne nietypowe informacje, przewiduje się aby w projekcie użyć automatycznego tłumaczenia za pomocą Google translator, który pracuje w modelu „oprogramowanie jako usługa” dostępny w Internecie poprzez odpowiednie wtyczki. 

MODEL: D-

POJ-KON Import-Export
Michałowska Maria, Michałowski Piotr Sp.J

Małachowo 18 63-140 Dolsk
info@poj-kon.pl Wszelkie prawa zastrzeżone
POJ-KON 2012-2014
Projekt i wykonanie IMAGO